Nina Staff Photography

Dobbelteksponering

  • Dette er bilder komponert av to negativer. For meg blir dette en måte å tegne vår bevissthet på, alle våre lag av erindringer og erfaringer.