Nina Staff Photography

Flodhesten i dagligstuen

Flodhesten i dagligstuen er et prosjekt  hvor jeg prøver å beskrive opplevelsen av barndom og oppvekst i en dysfunksjonell omgivelse.  Inspirert av Tommy Hellstens bok med samme navn. Noen av disse bildene har vært utstilt i Venezia og i Berlin.