Nina Staff Photography

Wet Plate Collodion – tidlige arbeider

Wet plate Collodion er en prosess benyttet rundt 1850-1900. Collodion helles på en glass- eller tinnplate. Collodion tørkes til en litt klebrig masse. Så legges platen i en sølvemulsjon slik at collodionmassen blir lysømfiendtlig. Platen kan nå eksponeres, slik at motivet fester seg på platen. Bildene her er tatt med et Wista belgkamera.