Nina Staff Photography

Mykens fugler

Fantastisk å følge med på fuglelivet på Myken. Måkenes kamp for føden, eller ørnens glidende flukt rett over hodet. Ørnen kom ganske nær etterhvert, som om den kjente meg igjen. En sterk opplevelse.